Harita Mühendislik Hizmetleri
İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

İmar planı ve kamulaştırma uygulamaları, alanında uzman mühendisler tarafından verilen hizmetler arasında yerini almaktadır. Bu uygulamalar sayesinde pek çok alanın imar uygulaması, arazi geliştirmesi, imar planının tadilatı gibi pek çok işlem yapılabilmektedir. İmar planı ve kamulaştırma uygulamaları, pek çok imar işlemi için gerekli bir hizmettir. Bu hizmetin kapsamlarından bazıları ise aşağıdaki listede belirtilmektedir.

  • Kanal, baraj ve yolların kamulaştırılması
  • Parselleme planlarının yapılması
  • Enerji nakil hatlarının kamulaştırılması
  • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun uygulanması gibi sayılabilir.

İmar planlarının hazırlanması, arsa üzerine inşaat yapacak bireylerin bu inşa sürecinde gerekli izinleri alması ve yapı sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Kamulaştırma süreci ise kamuya mal edilecek yol, baraj, mülk gibi arazilerin değerinin biçilmesi ve biçilen değere göre arsa sahiplerine ödeme yapılması sürecidir. Tüm bu süreçlerin profesyonel bir şekilde tamamlanabilmesi için alanında uzman mimar ve mühendislerden destek alınması oldukça önemlidir.

İmar Planı ve Kamulaştırma Hizmet Kapsamları

İmar planlarının hazırlanması ve mülklerin kamulaştırılması için uygulanması gereken pek çok farklı prosedür bulunmaktadır. Bu prosedürlerin sorunsuz ilerlemesi ve mülk sahiplerinin haklarını alabilmesi için profesyonel destek almak önem arz eder. Bu noktada devreye giren DEAK Mühendislik, alanında uzman ekibi ile birlikte kesintisiz ve kaliteli hizmetler sunmaktadır.

İmar planı hizmeti kapsamı, kişilerin arsa üzerinde inşaat sürecine başlaması için gerekli aşamaları kapsamaktadır. Zira bilindiği üzere imar izni olmayan arazilerde herhangi bir yapı çalışması yapılmamaktadır. Bu nedenle alanında uzman mühendisler alan ve altyapı incelemesi yapmaktadır. Kamulaştırılma hizmet kapsamı ise, bir arsanın kamu için kullanılmasını sağlamak için yapılan işlemlerdir. Bu bağlamda kamulaştırılmak istenen arazinin sahibinin de hakkını alması sağlanarak çalışmalar yapılmaktadır.